BOKOLJE KOMERC d.o.o.
Braće Bilišića 5
23000 Zadar
Hrvatska


E-mail: qmi@zd.htnet.hr

 
Tel.  +385 23 31 54 00
        +385 23 31 63 74
        +385 23 25 40 44
        +385 23 25 40 46
        +385 23 30 04 05

Fax. +385 23 31 54 00
 


 

Možete nas kontaktirati i putem ovog kontakt obrascaCopyright © 2006 Bokolje Komerc d.o.o. All rights reserved.                KUĆI  l  PROIZVODI  l  TESTIRANJA  l  UPUTE ZA KUPCE  l  KONTAKT